Sorority Python Keychain

$14.00

• Acrylic keychain with python printed vinyl sorority monogram

• Black grosgrain ribbon bow

• Approximately 3"